Hjernebarnets Vision

Vores opgave som forening er at støtte op omkring hjemmetrænende forældre og hjerneskadede børn. Vi arbejder på politisk plan for at skabe valgfrihed med hensyn til at kunne hjemmetræne eget hjerneskadet barn med fuld økonomisk dækning til følge. Vi ønsker, at alle forældre til hjerneskadede børn i Danmark får langt flere muligheder til at vælge, hvad de finder bedst for deres barn, hvad enten det er hjemmetræning på fuld tid i eget hjem eller kombineret med timer i institution.

Vi ønsker som forening at indgå i dialog med institutioner og fagpersoner, vise dem, hvad vi gør, og hvor simpelt det egentlig er. Vi ønsker at synliggøre, at hver familie er speciel og tilrettelægger optræningen på deres egen måde i hverdagen. Nogle træner hver dag - andre 5 dage om ugen - nogle kombinerer optræningen med socialt samvær i institutioner, handicapridning og/eller meget andet. Fælles for alle er, at der bliver taget hånd om barnets problemer, og optræningen er målrettet og nøje tilrettelagt af institutter, der har specialiseret sig i optræning af hjerneskadede børn.

HVORDAN STØTTER VI FORÆLDRENE

Hjernebarnet støtter forældrene ved blandt andet at arbejde for følgende:

 • At udbrede kendskabet til muligheden for at hjemmetræne hjerneskadede børn i hjemmet efter de forskellige metoder, der er til rådighed. Metoderne skal udgøre en målrettet, intensiv, og resultatorienteret træning af det hjerneskadede barn. Forældrene styrer træningen, som skal foregå med hjemmet som udgangspunkt.

 • At arbejde for fuld økonomisk støtte til forældre, der ønsker at træne deres børn efter ovenstående metoder, uanset hvor i landet man er bosat.

 • At arbejde på at bygge bro til det offentlige system.

 • At søge midler hos fonde til hjælp for foreningens arbejde.

 • At oprette videnbank med gode ideer og erfaringer.

 • At vejlede nye forældre

Aktuelt

Hjemmetræningsfamilier kæmper med fejl i sagsbehandlingen

Hjemmetræningsfamilier kæmper med fejl i sagsbehandlingen

Vejen gennem sagsbehandlingssystemet er lang og særdeles besværlig for en lille gruppe af forældre, som ønsker at hjemmetræne børn med psykiske eller fysiske handicap. Ny rapport peger på fejl i to ud af tre klagesager og en udfordret retssikkerhed på området.

Læs mere

Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

1. oktober 2008 trådte loven om hjemmetræning af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i kraft. Loven blev mødt med stor glæde, da forældre siden 1998 havde kæmpet for lovgivning på området.

Læs mere

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Der er ingen hemmelighed, at det er svært for de fleste kommuner at administrere hjemmetræningsreglerne.

Bjørns familie har været nødsaget til at gå i pressen efter at have kæmpet for den rigtige hjælp til Bjørn i mere end tre år.

Læs mere

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

I Hjernebarnets bog om hjemmetræning fortæller 28 familier om livet med hjemmetræning, og om hvorfor hjemmetræning har vist sig at være det helt rigtige for deres familie. Familierne fortæller også om deres kampe med kommunerne for retten til at vælge hjemmetræning, om deres bekymringer for barnet med hjerneskade / særlige behov og om de fantastiske resultater, som de har skabt for barnet med hjemmetræningen. I bogen fortæller tre hjælpetrænere også om, hvordan det er at arbejde som hjælpetræner hos en familie, som hjemmetræner et barn med hjerneskade / særlige behov.

Læs mere

Hovedsponsorer

 • Xanado
 • Børne Specialisterne
 • Energi 30
 • NTS
 • Mikkeller
 • Bearded Villains Denmark
 • Huset SCNM