Hjernebarnets Vision

Vores opgave som forening er at støtte op omkring hjemmetrænende forældre og hjerneskadede børn. Vi arbejder på politisk plan for at skabe valgfrihed med hensyn til at kunne hjemmetræne eget hjerneskadet barn med fuld økonomisk dækning til følge. Vi ønsker, at alle forældre til hjerneskadede børn i Danmark får langt flere muligheder til at vælge, hvad de finder bedst for deres barn, hvad enten det er hjemmetræning på fuld tid i eget hjem eller kombineret med timer i institution.

Vi ønsker som forening at indgå i dialog med institutioner og fagpersoner, vise dem, hvad vi gør, og hvor simpelt det egentlig er. Vi ønsker at synliggøre, at hver familie er speciel og tilrettelægger optræningen på deres egen måde i hverdagen. Nogle træner hver dag - andre 5 dage om ugen - nogle kombinerer optræningen med socialt samvær i institutioner, handicapridning og/eller meget andet. Fælles for alle er, at der bliver taget hånd om barnets problemer, og optræningen er målrettet og nøje tilrettelagt af institutter, der har specialiseret sig i optræning af hjerneskadede børn.

HVORDAN STØTTER VI FORÆLDRENE

Hjernebarnet støtter forældrene ved blandt andet at arbejde for følgende:

 • At udbrede kendskabet til muligheden for at hjemmetræne hjerneskadede børn i hjemmet efter de forskellige metoder, der er til rådighed. Metoderne skal udgøre en målrettet, intensiv, og resultatorienteret træning af det hjerneskadede barn. Forældrene styrer træningen, som skal foregå med hjemmet som udgangspunkt.

 • At arbejde for fuld økonomisk støtte til forældre, der ønsker at træne deres børn efter ovenstående metoder, uanset hvor i landet man er bosat.

 • At arbejde på at bygge bro til det offentlige system.

 • At søge midler hos fonde til hjælp for foreningens arbejde.

 • At oprette videnbank med gode ideer og erfaringer.

 • At vejlede nye forældre

Aktuelt

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Der er ingen hemmelighed, at det er svært for de fleste kommuner at administrere hjemmetræningsreglerne.

Bjørns familie har været nødsaget til at gå i pressen efter at have kæmpet for den rigtige hjælp til Bjørn i mere end tre år.

Læs mere

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

I Hjernebarnets bog om hjemmetræning fortæller 28 familier om livet med hjemmetræning, og om hvorfor hjemmetræning har vist sig at være det helt rigtige for deres familie. Familierne fortæller også om deres kampe med kommunerne for retten til at vælge hjemmetræning, om deres bekymringer for barnet med hjerneskade / særlige behov og om de fantastiske resultater, som de har skabt for barnet med hjemmetræningen. I bogen fortæller tre hjælpetrænere også om, hvordan det er at arbejde som hjælpetræner hos en familie, som hjemmetræner et barn med hjerneskade / særlige behov.

Læs mere

Hjernebarnet har brug for flere støttemedlemmer

Hjernebarnet har brug for flere støttemedlemmer

Hjernebarnet har brug for flere støttemedlemmer for at styrke og forbedre vores indsats for børn med funktionsnedsættelser.

Hjernebarnet er et fællesskab for forældre, som har børn med funktionsnedsættelser. Fælles for forældrene er, at de ønsker at hjemmetræne deres barn eller allerede gør det.

Læs mere

Hjemmetrænende forældre med skiftende arbejdstider har også ret til at få dækket indtægtstab

Hjemmetrænende forældre med skiftende arbejdstider har også ret til at få dækket indtægtstab

I Aarhus bor Otto på tre år. Ottos mor Anne hjemmetræner Otto. Det gjorde Anne tidligere på fuldtid og fik tabt arbejdsfortjeneste på fuldtid.
Da Otto startede i børnehave, fortsatte Anne med at hjemmetræne Otto i 13 timer og genoptog ved siden af sit arbejde som sygeplejerske på akutafdelingen i 24 timer. Det er et arbejde med skiftende arbejdstider.

Læs mere

Hovedsponsorer

 • Energi 30
 • Børne Specialisterne
 • NTS
 • Mikkeller
 • Huset SCNM
 • Xanado