Skip to main content

Links

TRÆNINGSMETODER

FHC - THE FAMILY HOPE CENTER:
www.familyhopecenter.org


ABM - THE ANAT BANIEL METHOD
www.neurodevelopment.dk/
www.feldenkraismetoden.dk
www.anatbanielmethod.com


ABR - AVANCERET BIOMEKANISK GENOPTRÆNING:
www.blyum.com
www.abrbelgium.com
www.abr-denmark.com


KARLSTADMODELLEN
www.karlstadmodellen.se


BØRNESPECIALISTERNE
www.bornespecialisterne.dk


NTS - NEUROLOGISK TRÆNING OG STIMULERING
www.hjernetips.dkINSTANSER VEDR. VIDEN OM HANDICAPS
www.dukh.dk
www.socialministeriet.dk
www.retsinformation.dk
www.marselisborgcentret.dk
www.socialjura.dk


ANDRE HJEMMESIDER
www.hjerneskadeforeningen.dk