Skip to main content

Medlemsfordele

Nyhedsbreve

3-4 gange om året udsender vi et internt nyhedsbrev til alle vores aktive medlemmer.

Nyhedsbrevet indholder nyt fra bestyrelsen og alle vores frivillige udvalg - herunder vores politiske, juridiske og økonomiske gruppe.

Sparring og netværk

Med over 250 medlemmer fra alle egne af Danmark er det vores værdifulde forældrenetværk, der binder Hjernebarnet sammen.

I det lukkede Chatforum på Facebook udveksler vores medlemmer erfaringer med træning, kost, samarbejde med kommunerne, ansøgninger, tilsyn og meget andet.

Som aktivt medlem får du adgang til Chatforum på Facebook.

Rådgivning

Hjernebarnets medlemmer har mulighed for særlig rådgivning:

Margit Jonsson Heilmann, juridisk konsulent
Den sidste onsdag i hver måned svarer Margit på spørgsmål omhandlende hjemmetræning i vores lukkede Chatforum på Facebook. Derudover kan vores medlemmer få individuel rådgivning hos Margit for en nedsat timepris.

Margit har mere end 15 års erfaring med hjemmetræning og har indgående erfaring med loven om hjemmetræning fra de første forhandlingsoplæg til lov om hjemmetræning blev introduceret og til dd. Hun har bistået mange medlemmer i Hjernebarnet gennem årene med at håndtere deres sager i forhold til kommunerne, hun har selv kørt en række klage – og retssager vedrørende fortolkningen af lov om hjemmetræning, og hun har forberedt og fået foretræde for Folketingets Socialudvalg og revideringer af lov om hjemmetræning.