• Hjem
  • Medlemsfordele

Medlemsfordele

Nyhedsbreve

3-4 gange om året udsender vi et internt nyhedsbrev til alle vores aktive medlemmer.

Nyhedsbrevet indholder nyt fra bestyrelsen og alle vores frivillige udvalg - herunder vores politiske, juridiske og økonomiske gruppe.

Sparring og netværk

Med over 250 medlemmer fra alle egne af Danmark er det vores værdifulde forældrenetværk, der binder Hjernebarnet sammen.

I det lukkede Chatforum på Facebook udveksler vores medlemmer erfaringer med træning, kost, samarbejde med kommunerne, ansøgninger, tilsyn og meget andet.

Som aktivt medlem får du adgang til Chatforum på Facebook.

Rådgivning

Hjernebarnet har lavet særlige medlemsaftaler med to meget kompetente rådgivere:

Søren Møller Petersen, Privat Socialrådgiver
Én gang om året holder Søren et oplæg for Hjernebarnets medlemmer om relevante emner i forbindelse med samarbejdet med kommunerne. Derudover kan vores medlemmer få individuel rådgivning hos Søren for en nedsat timepris.

Søren har med afsæt i over 35 års erfaring fra socialrådgiver- og lederopgaver inden for Handicap-, Social- og Beskæftigelsesområdet, herunder også en længere årrække i Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH), etableret egen konsulentvirksomhed. Søren har et detaljeret kendskab til "systemet" og sociallovgivningen, herunder servicelovens børneafsnit, og han kan give en hjælpende hånd til de forældre, der vil prioritere ressourcerne på samværet med barnet, eller føler sig klemt og gerne vil have hjælp til sagen ved den lokale myndighed.

Læs mere om Søren her : http://find-vej-i-systemet.dk/

Margit Jonsson Heilmann, juridisk konsulent
Den sidste onsdag i hver måned svarer Margit på spørgsmål omhandlende hjemmetræning i vores lukkede Chatforum på Facebook. Derudover kan vores medlemmer få individuel rådgivning hos Margit for en nedsat timepris.

Margit har mere end 15 års erfaring med hjemmetræning og har indgående erfaring med loven om hjemmetræning fra de første forhandlingsoplæg til lov om hjemmetræning blev introduceret og til dd. Hun har bistået mange medlemmer i Hjernebarnet gennem årene med at håndtere deres sager i forhold til kommunerne, hun har selv kørt en række klage – og retssager vedrørende fortolkningen af lov om hjemmetræning, og hun har forberedt og fået foretræde for Folketingets Socialudvalg og revideringer af lov om hjemmetræning.

Aktuelt

Hjemmetræningsfamilier kæmper med fejl i sagsbehandlingen

Hjemmetræningsfamilier kæmper med fejl i sagsbehandlingen

Vejen gennem sagsbehandlingssystemet er lang og særdeles besværlig for en lille gruppe af forældre, som ønsker at hjemmetræne børn med psykiske eller fysiske handicap. Ny rapport peger på fejl i to ud af tre klagesager og en udfordret retssikkerhed på området.

Læs mere

Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

1. oktober 2008 trådte loven om hjemmetræning af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i kraft. Loven blev mødt med stor glæde, da forældre siden 1998 havde kæmpet for lovgivning på området.

Læs mere

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Der er ingen hemmelighed, at det er svært for de fleste kommuner at administrere hjemmetræningsreglerne.

Bjørns familie har været nødsaget til at gå i pressen efter at have kæmpet for den rigtige hjælp til Bjørn i mere end tre år.

Læs mere

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

I Hjernebarnets bog om hjemmetræning fortæller 28 familier om livet med hjemmetræning, og om hvorfor hjemmetræning har vist sig at være det helt rigtige for deres familie. Familierne fortæller også om deres kampe med kommunerne for retten til at vælge hjemmetræning, om deres bekymringer for barnet med hjerneskade / særlige behov og om de fantastiske resultater, som de har skabt for barnet med hjemmetræningen. I bogen fortæller tre hjælpetrænere også om, hvordan det er at arbejde som hjælpetræner hos en familie, som hjemmetræner et barn med hjerneskade / særlige behov.

Læs mere

Hovedsponsorer

  • Mikkeller
  • Børne Specialisterne
  • Bearded Villains Denmark
  • Energi 30
  • Xanado
  • Huset SCNM
  • NTS