Skip to main content

Fagfolk

Til kommuner

HVORFOR ØNSKER FORÆLDRE AT HJEMMETRÆNE?

Når forældre til et barn med en hjerneskade begynder at søge information om hvilke muligheder barnet har for udvikling er de overordnede svar: tidlig og massiv indsats.

Det står desværre ofte i kontrast til de muligheder forældrene oplever at det offentlige tilbyder. Mange forældre oplever at den rådgivning der gives er begrænset til en beskrivelse af barnets situation her og nu – en diagnose. Ofte følger der en prognose med diagnosen som ikke giver mulighed for at barnet udvikler sig. Forældre fortæller om at de har fået besked på at de skal affinde sig med situationen og se tiden an. Dette er en grel modsætning til den viden der ligger om at:

Læs videre

Til studerende

Bacheloropgaver, videnskabelige undersøgelser mm.

De familier der hjemmetræner er rigtig glade for, at der fra studerendes side er interesse for hjemmetræningen.

Vi har oplevet en stigning i henvendelser fra studerende, der ønsker at lave forskellige undersøgelser i forbindelse med fx bachelor projekter mm. Det er vores oplevelse, at både de studerende og familierne det bliver brugt i undersøgelserne, får rigtig meget ud af samarbejdet.

Skulle du have lyst til at undersøge elementer af hjemmetræningen eller de ting der relaterer sig dertil, kan du kontakte bestyrelsen.

Læs videre