Skip to main content

HusetSCNM -The Anat Baniel Method for Children, Neuromovement (ABM)

Specialister i Neurofysiologisk funderet udvikling af børn med særlige behov - Supervision og rådgivning til forældre og pårørende
Hjemmetræning under Servicelovens §32

INDIVIDUELT TILPASSET, MÅLRETTET OG OMSORGSFULD HJEMMETRÆNING
Huset SCNM’s primære formål, er at skabe motiverende forandringsprocesser for familier til børn med særlige behov.

Huset SCNM tilbyder målrettede træningsplaner og et fokuseret læringsrum for både forældre og børn. Barnet skal have den rigtige træning – og forældrene har brug for rådgivning og omsorg.

Hos os får I:

• Individuelt tilrettelagte træningsprogrammer.
• Træning der fokuserer på at øge barnets selvstændighed.
• Træningsprogrammer der bidrager til at skabe gode rutiner i hverdagen.

10 års erfaring som udbyder af hjemmetræning i Danmark
Det er en livsforandrende situation, at være blevet forældre til et barn med særlige behov. Hos Huset SCNM har vi derfor skabt et hjemmetræningstilbud, som nærer og drager omsorg for både børn og forældrene - i den proces som knytter sig til målrettet træning af barnet.
Fælles for alle de familier som hjemmetræner ved Huset SCNM, er et ønske om at arbejde helhedsorienteret indenfor et bredt og holistisk omfavnende tilbud om træning af børn med særlige behov.

Læs mere om os (klik)

PERSONLIG ERFARING OG HØJESTE GRAD AF FAGLIG SPECIALISERING

• Huset SCNM er et internationalt samlingspunkt for viden og kompetenceudvikling, for alle faggrupper der orienterer sig aktivt ind i arbejdet med børn med særlige behov.
• Huset SCNM er et nationalt samlingspunkt for et stort antal danske familier, fordelt over hele landet, som hjemmetræner efter ABM metoden og som deltager i Centerets øvrige faglige aktiviteter. Centeret besøges ligeledes af et stort antal skandinaviske familier, samt familier fra mange andre europæiske lande.
• Huset SCNM tilbyder et team af medarbejdere, hvor flere ansatte selv er forældre til børn med særlige behov. Det høje faglige niveau kobles således med personlig erfaring i et ønske om at gøre en forskel, i dette særlige arbejdsfelt – og det er en forskel, der kan mærkes.

Læs mere om økonomi og støtte - Lov om social service (klik)

Hvem er vi til for
Støtte til børn med alle typer funktionelle problemstillinger:

Typiske problemstillinger
• Fin og grov-motorisk forsinket udvikling – dvs. børn som ikke er aldersvarende udviklet.
• Cerebral Parese – dvs. børn med spasticitet.
• Mundmotorik og spisning.
• Problemer med opmærksomhed og concentration.
• Sociale og emotionelle vanskeligheder.
• Kortikal synsnedsættelse (CVI).

Udvikling og træning af
• Grov motoriske og funktionelle milepæle: Fra liggende til sidende, stående og gående.
• Præcisering af finmotoriske færdigheder
• Bedring af mundmotorik og tale (feks. børn som ikke kan koordinere tygge og synkebevægelser, savler eller generelt er oralt oversensitive).
• Integration mellem syn og bevægelse.

Motiverende processer
• Vi arbejder med at skabe glæde og motivation ind i jeres barns bevægelser.
• Vi arbejder med at præcisere den nødvendige støtte for jeres barns muligheder og selvudvikling.
• Vi motiverer og styrker jeres barns oplevelse af sig selv.
• Vi skaber nye og meningsfyldte læringsprocesser, i et samarbejde mellem jer som forældre og den orienteering, som jeres barn kommer med.
• Vi skaber målrettede og individuelt tilpassede træningsplaner, hvor instruktion bygger bro mellem supervisionen I Centeret og arbejdet I hjemmet.

TVÆRFAGLIG TILRETTELAGT TRÆNING

ABM 9essentials2 introVed Huset SCNM arbejder vi med danske og udenlandske specialister indenfor neurofysiologi og biomekanik, synsudvikling, kommunikationsteorier, spise- og tale udvikling, samt forældrepædagogisk rådgivning.
Sammen finder vi de specialister og den kombination af faglige kompetencer, som hvert enkelt barn og familie har brug for.

Hvordan arbejder vi
Ny læring hos et barn opstår som del af en spontan, nysgerrig og opsøgende proces.

• Vi fokuserer på at skabe tydelighed for børn og forældre i alt hvad vi gør. Herfra afprøver vi nye løsninger og nye måder for barnet at være til stede i verden på.
• Vores teori er, at det der føles tydeligt og nemt for barnet, vil barnet bruge til at lære sig selv flere nye måder at gøre noget på.
• Variation er med til at understøtte barnets oplevelse af relevans og mening. Igennem et varieret bevægelsesbillede som eksempel på en terapeutisk ramme, hjælper vi barnet til en mere mangfoldig forståelse af sig selv.

Tydelige træningsmål, evaluering og opfølgning
Sammen med familierne sætter vi meningsfyldte og tydelige træningsmål:

• Træningsplaner udarbejdes med respekt for barnets zone for nærmeste udvikling.
• Træningen optimeres og målrettes i henhold til den planlægning og intensitet, som familien arbejder efter.
• Effekten af træningen evalueres med løbende statusvurderinger, og en samlet tværfaglig status, i de tilfælde hvor flere forskellige faggrupper er involveret i træningsplanen.

The Anat Baniel Method for Children (ABM) (klik)

ABM er en videnskabsteoretisk læringsmodalitet, som fokuserer på hjernens plastiske evne til at forandre sig livet igennem. I ABM arbejder vi med nervesystemet, det sansemotoriske billede og barnets evne til at opfatte og sanse sig selv i bevægelse.

The Anat Baniel Method for Children er en overbygning på Feldenkrais metodens praktiske og teoretiske grundlag. I ABM metoden og i metodens idegrundlag, tages praktikken videre, særligt målrettet i arbejdet med børn med særlige behov.

Både ABM og Feldenkrais metoderne, er videnskabsteoretisk forankret og internationalt anerkendt af førende teoretikere, inden for moderne hjerneforskning. ABM adskiller sig fra Feldenkrais metoden, i den særlige specialisering og uddannelse som knytter sig til arbejdet med børn og forståelsen for børns udvikling.


Læringsprincipperne og den bagvedliggende pædagogik
ABM tager udgangspunkt i pædagogikken ”The 9 Essentials” – Ni læringsprincipper som bidrager til at skabe et fokuseret læringsrum for barn og familie.

Læs mere om "The 9 Essentials" (klik)

Forældre som hjemmetræner efter ABM metoden undervises i ’The 9 Essentials’, som en del af hvordan metoden integreres i træningsprogrammerne, i hverdagen med barnet - og i selve tilgangen til måden man som forældre er sammen med sit barn på.

Træningsplanerne udarbejdes, så de er målrettet barnets motivation og perceptionsbillede, strukturelle begrænsninger og funktionelle udgangspunkt.


Intensiv supervision kombineret med rådgivning i hjemmet

• Supervision og træning i centeret.
• Mulighed for at integrere supervisionen i centeret med besøg i hjemmet.
• Årlige gruppesupervisioner hvor forældre møder hinanden, med fokus på at integrere teori og praksis.
• Mulighed for deltagelse i fagligt relevante aktiviteter, som udbydes løbende.

Læs mere om ABM supervision (klik)


Træning i et fællesskab ved Huset SCNM i Fredensborg, Horsens eller Oslo
Ved Huset SCNM tror vi på det vigtige i at skabe muligheder for dialog og fællesskab.

Som forældre kan man opleve det som meningsfyldt at træne uden for hjemmet. Man kan have et ønske om at møde mennesker, som deler livsvilkår og en historie, som minder om ens egen.

Vi tilbyder derfor børn og familier muligheden for at mødes i et læringsrum, som ligger uden for hjemmets vante rammer - for efterfølgende at kunne vende tilbage og integrere nye erfaringer og nye færdigheder i Vores hjemmet.

Vores vision er at skabe et fællesskab og et samlingspunkt for viden og erfaringsdeling

Huset SCNM er et træningssted – men samtidig fungerer det som et samlingssted for de familier, som kommer hos os.

Vores erfaring er, at der i mødet mellem familierne kan være oplevelser som er genkendelige - nye perspektiver og nye indsigter opstår – og ofte leder det til nye ideer om, hvordan man som familie kan arbejde videre i hjemmet - og hjælpe deres barn bedst muligt.

Læs mere om elementerne i ABM (klik)


Træning og rådgivning i hjemmet
Herudover tilbyder Huset SCNM muligheden for private supervisionsforløb og workshops i hjemmet. Her integreres viden, teori og principper konkret til familiens hjem, brug af redskaber , hjælpemidler og familiens daglige rutiner i hjemmet.


Hvem er vores team?
Vi er et team med årelang og specialiseret erfaring. Læs mere om os her (klik)

Vores medarbejdere er alle fuldt certificerede indenfor metoden og for at blive en fast del af vores team, kræver vi en høj specialiseringsgrad, et særligt talent eller relevant baggrund, samt mere end 5 års praktisk erfaring.

Det er alle mennesker, som brænder for arbejdet med børn, og som har formået at skabe et positivt arbejdsliv omkring deres rådgivning, viden og erfaring.

En typisk medarbejder er et menneske som er fagligt nysgerrig, som kontinuerligt videreuddanner sig - og hvor det at være forældre til et barn med særlige behov ofte er en del af deres egen personlige historie.

For de fleste gælder det, at ABM uddannelsen er en overbygning til fx Feldenkrais-uddannelsen, Fysioterapiuddannelsen eller manuelle terapier som Kraniosakralterapi og Osteopati. Og netop i disse kombinationer opstår muligheden for en alsidig, omsorgsfuld og målrettet rådgivning til hver enkelt familie og hvert enkelt barn.


ABM i kombination med andre træningsmodaliteter
Børn udvikler sig meget forskelligt og glæden ved at ens barn udvikler sig kan og skal kunne mærkes positivt ind i den enkelte familie. Vi støtter derfor forældrene i deres beslutning om at gøre det, som de vurderer er det rigtige for deres barn.

Vi gerne bidrager med vores støtte til en varieret og meningsfuld dialog omkring barnet og familiens behov og hvordan forskellige metoder med fordel kan kombineres.


Mød os til et uforpligtigende møde
Vi vil gerne høre fra jer og introducere vores møde at arbejde på. I forbindelse med en introduktionsdag, vil vi tilbyde at arbejde med jeres barn og vi vil fortælle mere om vores virksomhed og det metodiske grundlag vi arbejder efter.


Kontaktinformation

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Web: www.neurodevelopment.dk
Signe Skovgaard +45 61778927
Johannes Skovgaard +45 28140211