Skip to main content

Move It To Improve It

STYRK KROP OG HJERNE MED FORSKNINGSBASERET TRÆNING

Mitii (Move It To Improve It) er udviklet for at sikre, at de nyeste anbefalinger fra forskningen omsættes til praksis i dagligdagen.
Mitii er et system til udvikling og forbedring af koordination og samarbejde mellem hjerne og krop. Et forløb på 14 uger booster dit barns selvtillid og potentiale for at lære nyt.

SKARPERE HJERNE, DER LÆRER HURTIGERE

Mitii er anderledes end traditionelle træningsmetoder - faktisk det eneste af sin art på verdensplan.
Mitii udnytter det faktum, at hjernen udvikler nye forbindelser (synapser), når krop og hjerne aktiveres, og indsatsen er tilstrækkelig intensiv, varierende og udfordrende.

Det betyder i praksis, at den bliver bedre og hurtigere til at lære nye færdigheder – både motorisk og kognitivt.
Resultatet er slående. Børn, som har trænet Mitii, opnår mere selvtillid og tager del i dagligdagen på et andet niveau end før. Den forbedrede forståelse af egen krop, og hvad den faktisk kan, gør at barnet bedre kan indgå i interaktion med andre (og deres kroppe). Al kommunikation foregår jo gennem kroppen!

Se videoer og læs om andre, som Mitii har hjulpet: mitii.com/cases/

ONLINE-TRÆNING I DIT HJEM

Træningen foregår foran et kamera (Kinect), som registrerer barnets bevægelser. På en skæm (TV) præsenteres barnet for en sekvens af aktiviteter, som skal afkodes og omsættes til målrettet, fysisk handling.

Aktiviteternes opgavemæssige indhold er ikke i sig selv så vigtigt. Det afgørende er, at intensitet, variation og kompleksitet hver uge justeres af en personlig instruktør, så sværhedsgraden passer til det enkelte barn.

Kontakt os for en uforpligtende snak på +45 3947 8000 el. info(at)mitii.com

Læs mere på mitii.com

EKSEMPEL PÅ MITII ØVELSE - SKÆRMBILLEDE

mitii

Billedet viser en øvelse, hvor barnet skal finde to ens fisk – en i venstre side og en i højre. Med hænderne skal de to fisk samles op og føres ind i det røde felt.

Øvelsen, som den vises her, stiller barnet overfor vigtige visuelle udfordringer ved hjælp af baggrunden. Øvelsen kan justeres ved at ændre billeder, baggrund, antal objekter og hvilke dele af kroppen som skal anvendes m.m.

Klik her for at se en kort video med øvelseseksempler