Skip to main content

BørneSpecialisterne

BørneSpecialisterne har udviklet et effektivt hjemmetræningskoncept ud fra metoden Hverdagsrehabilitering

 • Vi tager udgangspunkt i en almindelig hverdag og jeres barns vigtigste element, legen.
 • Jeres barn skal blive så selvhjulpen som muligt i sin egen hverdag, så støtten og træningen i fremtiden kan minimeres.
 • Vi sikre et ligeværdigt og målrettet samarbejde mellem jeres barn, jeres familie og os som professionelle
 • Træningen foregår gennem hele dagen, med fokus på jeres barns maksimale motivation og egen medvirken.
 • Træningen bliver usynlig for jeres barn, fordi træningen lægges ind i aktiviteter og leg.
Vi giver jer et effektivt hjemmetræningstilbud, som bygger på hele familiens livskvalitet, hvor selve træningen bygges ind i dagligdagens almindelige aktiviteter og i motiverende lege.

Alt foregår i tæt samarbejde med jer forældre, så I har viden og redskaber til bedst muligt at udføre træningen.

Der vil være et tæt samarbejde og dialog imellem jer og BørneSpecialisterne, således at I til hver en tid føler jer hjulpet og støttet i træningen.

I får individuelt tilrettelagt undervisning i træningsmetoderne og grundlæggende viden om baggrunden for konkrete metoder. Vi ønsker at give jer så meget viden og ballast som muligt, så I opnår et godt udgangspunkt for at udføre den daglige træning og lave tilpasninger undervejs.

Træningen er inddelt i 3 måneders moduler, hvor vi altid starter modulerne med en “Indledning af træningsforløbet” og slutter med en “Revurdering af træningsforløbet”. Hver periode kan have sit særlige fokus ift. jeres barn aktuelle udvikling.

HVAD ER HVERDAGSREHABILITERING

Hverdagsrehabilitering betyder, at træningen bygges ind i dagligdagens almindelige aktiviteter og i barnets naturlige leg, så træningen bliver usynlig for barnet.

Træningen foregår derfor ikke i opstillede træningssituationer, men i de situationer hvor barnet naturligt er i forvejen. Eksempelvis kan der lægges meget træning ind, når barnet alligevel bliver skiftet på puslebordet. Det giver mulighed for rigtig mange naturlige gentagelser dagligt.

TEORETISK FUNDAMENT

Ny viden viser entydigt, at talrige ugentlige repetitioner som indarbejdes i hverdagsaktiviteter giver den største effekt, fordi motivationen for både barn og forældre opretholdes i en meningsfuld dagligdag. Hverdagsrehabilitering bygger på de daglige gøremål, som har betydning for den enkelte familie, og derfor indarbejdes træningen, så den bliver en naturlig del af familielivet.

Hjernens funktion
Hjernen er vores mest komplekse organ, den er uhyre plastisk og rummer utallige kombinations- og udviklingsmuligheder. Når vi skal udvikle hjernen – lære noget nyt – er der mange dele af hjernen, der på samme tid skal snakke sammen. Derfor er det heller ikke relevant at se på enkelte centre og funktioner i hjernen. Vi skal have det hele til at fungere sammen, da enkeltdele ikke kan fungere uden hinanden. Vi kan derfor ikke kun tale om motorik eller kognition, da den ene funktion er afhængig af den anden. F.eks. er det lettere og sjovere at lære at gå (motorik), hvis man ved hvor man går hen (kognition).

Træning
Hjernens neuroplasticitet, dvs. dens evne til at ændres og udvikles på baggrund af træning, erfaring og læring, effektiviseres ved individuel intensiv træning, fordi vi har mulighed for at graduere træningen i forhold til hastighed og præcision. Tilføjer vi træningen sensorisk aktivering ved aktiv medvirken, opnås der langt større effekt og tilmed øger vi opmærksomheden og engagementet i træningen. Hjernens neuroplasticitet er derfor aktivitetsafhængig, fordi jo flere gange impulserne i hjernen aktiveres og dermed bruges, jo bedre og mere effektive bliver de.

Træningen skal indeholde disse grundelementer for at opnå en positiv og målbar effekt:

 • Træningen skal være intensiv og med mange gentagelser– dagligt og i mange uger
 • Træningen skal være udfordrende – lige præcis så vanskelig, at det forekommer svært i begyndelsen
 • Træningen skal være motiverende – træning må gerne være sjov
 • Træningen skal udføres med aktiv selvmedvirken – ingen træning uden fysisk aktivitet fra barnets side
Er disse fire træningsfaktorer til stede, vil neuroplasticiteten påvirkes maksimalt, og det giver det bedste resultat. hen. På denne måde fungerer hjernen i et komplekst netværk, som vi udvikler i forskellige samspil.

MÅLGRUPPE

BørneSpecialisternes Hjemmetræning er for alle børn med vanskeligheder. Det er ikke diagnoserettet, da grundtanken er, at jeres barn ikke skal passe ind i vores kasse, men vores koncept skal passe ind i jeres hverdag.

BørneSpecialisternes styrke er, at vi tilsammen har mange kompetencer og derfor favner en bred børnegruppe. Vi samarbejder desuden med specialister indenfor forskellige områder i ind- og udland.

Vi bruger vores faglige kompetencer konstruktivt og har løbende faglige supervisioner, så vi sikrer flere faglige vinkler på samme sag.

Vi arbejder ud fra danske anerkendte metoder og behandlingskoncepter med højst mulig grad af evidens. Metoderne kan være neuropædagogiske og psykologiske metoder, kommunikationsteorier, somatiske og sansemotoriske behandlingskoncepter, alt efter hvilke problemstillinger, der arbejdes med.

Hvert behandlingsforløb udgør et selvstændigt ”single case study” i et individuelt tilpasset forløb for at sikre tydelige mål, effektmåling og dokumentation.

SPECIFIKT TRÆNINGSPROGRAM – TIL JER DER TRÆNER EFTER ANDRE METODER

BørneSpecialisterne tilbyder også at udarbejde specifikke træningsprogrammer som supplement til jeres anden træning. Indhold i et specifikt træningsprogram kan være:

 • Typisk 2 besøg i hjemmet
 • Observation i hjemmet
 • Undersøgelse/test af barnet
 • Skriftlig og mundtlig vurdering
 • Træningsprogram som I med det samme kan træne efter i hverdagen.
Specifikke træningsprogrammer kan bl.a. laves til børn med følgende vanskeligheder:

SANSEBEARBEJDNING
F.eks. børn der:
 • Ikke kan tolerere at gå på bare tæer eller blive berørt på kroppen
 • Har svært ved at koncentrerer sig
 • Har svært ved at sove eller finde ro
 • Let afledes og flakker rundt
 • Ikke mærker så meget som andre børn
 • Er meget stille lukket inde i sig selv 

MUNDMOTORIK OG SPISNING
F.eks. børn der:
 • Har svært ved at spise og bearbejde mad
 • Savler meget
 • Har svært ved at udtale ord
 • Er meget sensitiv i munden og måske kaster meget op
 • Har svært ved at drikke
 • Har svært ved at spise flere konsistenser
 • Ikke tygger sin mad 

GROV- OG FINMOTORIK
F.eks. børn der:
 • Ikke er alderssvarende udviklet
 • Ikke bruger begge hænder lige meget
 • Har en slap eller spastisk arm
 • Ikke selv kan tage tøj af og på
 • Er klodsede eller motorisk usikre
 • Ikke kan trille/rulle
 • Har svært ved at sidde selv

Se mere på vores hjemmeside: http://www.bornespecialisterne.dk/

 

KONTAKT OS

I er meget velkommen til at kontakte os enten på mail kontakt(at)bspecialisterne.dk eller på telefon 3132 7070 til en uforpligtende snak.
I kan også læse mere på vores hjemmeside www.børnespecialisterne.dk

 

KURSER OG FAGLIG VIDEN

I kan også finde information omkring alle vores kurser på http://børnespecialisterne.dk/kurser-2