Skip to main content

ABR - Avanceret Biomekanisk Rehabilitering

For børn med udviklingsforstyrrelser, er ABR en metode til at forbedre grundlæggende kropslige strukturer, der eksisterer uden for rækkevidde af hjernen og den bevidste hjernes funktion.

Disse strukturer kaldes fascia/bindevævshinder (tæt bindevævsskede, der omgiver og adskiller muskler) og er nødvendig for at opretholde en ​​kropslig sundhed og balance. Forstyrrelser indenfor dette system fører uundgåeligt til:
 • Forkert åndedræt og mangelfuld muskelsammentrækning
 • Dårlig fordøjelse og formindsket volumen i overkroppen
 • En kollapset, eller funktionelt kollapset, rygsøjle
 • Svaghed og/eller stivhed i kroppens led
 • Bevægelseshæmning og funktionsfejl
Kombineret forhindrer eller ødelægger disse forstyrrelser barnets videre udvikling på alle niveauer. Udover dette, fører det til degeneration af kroppen på et tidspunkt i livet, hvor ikke kun bæredygtige processer, men også positive udviklingsmæssige processer, skal være fremherskende.

ABR teknikken er udviklet i tæt samarbejde med forældrene og handicaphjælpere. Øvelserne er udformet på en sådan måde, at de er helt sikre og behagelige for både børn og forældre. Alle anvendte øvelser er bestemt til at styrke barnets svageste områder. Styrkelse af disse (iboende) aktuelle svagheder, forbedrer støt barnets samlede præstation

En organiseret genopbygning og styrkelse af disse elementære bindevævsbaserede strukturer bringer barnet med udviklingsmæssige problemer et væld af fordele og styrker dets udviklingspotentiale på alle niveauer..

DE STØRSTE SVAGHEDER LIGGER I KERNESTRUKTUREN

En vurdering af de svagheder et handicappet barn kæmper med, kan bedst opnås, når man kommer til at forstå den radiale struktur af kroppen som relaterer til kroppens kerne. Ved at forstå kroppens radiale struktur, dvs. den lodrette struktur, med fokus på kroppens kerne, er det let at vurdere de svagheder, et handicappet barn kæmper med. En kendt amerikansk læge med speciale i anatomi - Dr. Gil Hedley - har vist, at kroppens opbygning kan ses som en lag-på-lag struktur af ringformet bindevæv.

Som vist i nedenstående diagram, udgør den indvendige volumen af vores krops kernestruktur (hoved, hals, brystkasse og mave) 70% af kroppens volumen, hvorved de ydre lag (huden, fedt, muskler og knogler) kun udgør 30% af hele mængden.

4f32109ad4

f4ee3d422fd10703b5c2Observationer og dokumentation af over 1000 tilfælde af cerebral parese og relaterede lidelser viser, at svagheder inden for kroppens indre volumen giver mulighed for arkitektoniske ændringer i placeringen af ​​det eksterne lag af muskler og knogler. Disse forskydninger af det eksterne lag fører uundgåeligt til muskel-/knogle-fejlfunktion og udviklingsmæssige forsinkelser - som det typisk ses hos børn med cerebral parese, autisme eller kromosom baseret lidelser.

Udførelsen af ABR øvelserne forbedrer ikke kun de nævnte svagheder i kernestrukturen, men giver også:

 • forbedret sammentrækning af vejrtrækningsmusklerne
 • forbedring af strukturelt baserede forstyrrelser, led bevægelighed og misdannelser af bevægeapparatet.
 • forbedring af muskel-skelet-funktion, dvs. mobilitet og bevægelse
 • øger kvaliteten af de ​​bløde vævsstrukturer, som er ansvarlig for tale- og synkefunktionen

Denne forbedring af kroppens basale struktur, har vist sig også at medføre fremskridt for barnets kognitive udvikling.

STYRKELSE AF KERNEN FRIGØR MUSKLERNE

Ved at styrke bindevævet i den centrale struktur - primært gennem passive lastningsteknikker, er ABR i stand til at forbedre placeringen af ​​leddene, samt at styrke den baggrundsstøtte, muskler opnår gennem bindevævsbaseret strukturer, de strukturelt er indlejret i.

Forbedringen af den bindevævsbaserede støtte, tillader dernæst en mere ligelig fordeling af kroppens belastning og giver mulighed for en mere naturlig og jævnt fordelt vægtbæring. Uden fordelingen af ​belastningen, er musklerne tvunget til at arbejde på overtid til punktet af over-udmattelse. Dette fører til yderligere nedbrydning af muskelkvalitet, yderligere spasticitet og yderligere forringelse af leddene.

På den anden side tillader styrkelse og restruktion af bindevævets struktur, en overtagelse af de vægtbærende aktiviteter, som til gengæld "frigiver" musklerne. Dette gør musklerne i stand til at udføre de aktiviteter, de er beregnet til, men nu med større lethed, bedre koordinering samt reduktion af omkostningerne.

FRIGØRELSE AF MUSKLER FRIGØR HJERNEN

Undersøgelser af børn med spasticitet har vist, at musklerne på disse børn anvender 4-5 gange så meget energi, som musklerne i en rask person. For et barn, der kun kan krybe og kravle på en monoton og ineffektiv måde, er det let at forstå, hvilken belastning det er for barnet at udføre disse stereotypiske bevægelser i lange perioder dagligt.

På grund af tætte forbindelse mellem musklerne og det centrale nervesystem, betyder "over-involvering" af muskelindsatsen også en over-inddragelse af det centrale nervesystem.

Bindevævet - på den anden side - kører på kroppens laveste blus - både med hensyn til energiforbrug og til inddragelse af det centrale nervesystem. Dets regulering er uden for vores bevidste aktivitet og involverer kun det autonome nervesystem.

En styrkelse af disse basale væv, tillader hjernen at blive frigjort fra over-involvering i muskelvævets sammentrækninger, og kapaciteten stilles til rådighed for den følelsesmæssige, kognitive, sensoriske og intellektuelle udvikling.

BINDEVÆV SOM ORGAN FOR KROPSBEVIDSTHED

Interessante forskningsresultater har vist, at bindevæv samt især bindevævshinder er meget udbredt over hele kroppen (Stecco, et al 2007). Det betyder, at bindevævet fungerer som et bevidsthedsorgan for kroppen og giver dermed en konstant tilstrømning af oplysninger til nervesystemet om kroppens vægtbæring, dens relative placering samt placeringen af de bevægelige dele som arme og ben. For børn med udviklingsmæssige vanskeligheder vil svagheder i bindevævets struktur kunne overføres direkte til dårlig kropslig perception og dårlig motorik.

Forskning indenfor kroppens bindevævsbaserede strukturer, er øget dramatisk indenfor de sidste 15 - 20 år. Denne forskning har vist, at bindevævets sundhed er meget afhængig af kvaliteten af ​​de belastninger, det bliver udsat for - hvilket betyder, at uden den sunde belastningsfordeling, som et normalt barn under normale daglige omstændigheder opnår, vil bindevævsstrukturerne have tendens til at svækkes og således nedsætte den strukturelle stabilitet. På den anden side kan bindevævsstrukturer ombygges - selv øjeblikkeligt - i forhold til en ny strukturel belastning.

ABR GIVER DEN NØDVENDIGE MEKANISK BELASTNING

ABR metoden er primært en manuel behandling og består af en række specielt udviklet teknikker, baseret på selektive former for tryk anvendt på flere områder af kroppen. Formålet er at afhjælpe de mest udbredte svagheder. Forskellige teknikker er udviklet ved hjælp af række forskellige materialer og hastigheder. Kraften af ​​trykket tjener til at nå en række forskellige indre lag af kroppen, herunder:

 • Løst bindevæv, der omslutter vores indre organer samt tarmen.
 • Fast, tæt bindevæv, der udgør fx sener og ledkapsler
 • De dybe bindevævshinder, kaldet muskelfascia - støder op til og er ansvarlig for deling af muskellag og bundter.
 • Skelletets strukturer
f875acf0523b1af34d46 ABR træningsmetoden udstyrer forældre og handicaphjælperne med et bredt udvalg af højt specialiserede værktøjer for at fremme opnåelse af optimal udvikling. Uanset alder eller grad af ​​lidelse, kan den enkeltes udvikling accelerere på alle niveauer. Dette opnås ved at forbedre den generelle livskvalitet samt forbedre og styrke den base, hvorfra den enkelte kan udvikle sig videre. For det svært skadede barn, betyder det, at man begynder med at forbedre de basale livsfunktioner, såsom at synke og trække vejret - for de mindre svære skader, kan der fra starten målrettes en forbedring af fx kravle-, siddeposition samt gå- og løbeydelse.

05cf884ef393c64df7c5

For bedre at kunne visualisere ABRs virkninger og de forbedringer ABR bringer, har vi givet flere statusrapporter for børn over en 1-2 årig periode, se mere på www.abr-denmark.com eller på blyum.typepad.com.

Yderligere oplysninger kan findes på: www.abr-denmark.com eller på blyum.typepad.com
Læs også om abr på facebook på: ABR-Danmark Support og Interest Group.

Artikel skrevet af: Diane Vincentz fra ABR Danmark