Typiske / generelle spørgsmål om hjemmetræning

MIT BARN ER IKKE HJERNESKADET - KAN TRÆNINGEN HJÆLPE? MIT BARN HAR EN KROMOSOMFEJL, KAN TRÆNINGEN HJÆLPE?


For os er det ikke væsentligt, om man kalder en funktionsnedsættelse for det ene eller det andet. Det væsentlige er for os, om det er et problem, der kan gøres noget ved.

Hvis et barn har en funktionsnedsættelse, der er forårsaget af en kromosomfejl eller en genmutation, vil det betyde, at hjernen fungerer anderledes end en normal hjerne. Når sådan en hjerne stimuleres intensivt og korrekt, kan den skabe nye forbindelser og dermed normale funktioner.

Nedenfor nævner vi en række eksempler på funktionelle problemer, som hjemmetræning ofte kan være en løsning på:

Indlæringsproblemer, forsinket udvikling, adfærdsvanskeligheder, dårlig koncentrationsevne, hyperaktivitet, kommunikationsvanskeligheder, motoriske problemer, synsproblemer, ordblindhed, høreproblemer, epilepsi, respirationsproblemer, spisevanskeligheder.

HVORDAN KOMMER VI I GANG?


Vi er stolte af vores interne Chatforum på Facebook, som giver vores medlemmer et fantastisk netværk med adgang til gode råd og moralsk støtte fra ligesindede. Vi foreslår derfor, at du som det første melder dig ind som aktivt medlem af Hjernebarnet for at få adgang. I Chatforum kan du spørge ind til metoder og beskrive jeres udfordringer. Vi hjælper hinanden i gang, og det giver næsten altid rigtig god respons.

HVILKEN METODE SKAL VI VÆLGE?


Det afhænger først og fremmest af dit barns problem, men i høj grad også af, hvad familien trives bedst med. Vi anbefaler, at du læser om de forskellige metoder her på hjemmesiden, og som medlem kan du rådføre dig i vores Chatforum. Vi kan naturligvis ikke træffe valget for dig, med hensyn til hvilken træningsmetode der er den rigtige for dit barn. Vi kan ud fra egne erfaringer, og med vores kendskab til de forskellige metoder give dig mere viden, og svare på konkrete spørgsmål, så du får mulighed for at træffe den beslutning der er den rigtige for dit barn og jeres familie.

HVAD MED SØSKENDE?


Det er ikke nemt at være søskende med et handicappet barn uanset om familien vælger at hjemmetræne eller ej. Det handicappede barn vil altid kræve mere af familiens opmærksomhed end et raskt barn. Vore medlemmer har som højeste prioritet fokus på deres børn og er meget opmærksomme på vigtigheden i at sikre, at søskende til handicappede børn ikke føler sig tilsidesat. Vores medlemsundersøgelser viser, at søskende til handicappede børn, der hjemmetrænes oplever en større trivsel i familien end før hjemmetræningen startede, og vores erfaringer er, at søskende til handicappede børn, der hjemmetrænes har en meget positiv indstilling til den handicappede søskende, sig selv og forældrene.

HAR I FLERE SPØRGSMÅL?

Har i flere spørgsmål kontakt da enten bestyrelsen eller meld jer ind i Hjernebarnet og kom i snak med andre forældre som også træner.

Aktuelt

Hjemmetræningsfamilier kæmper med fejl i sagsbehandlingen

Hjemmetræningsfamilier kæmper med fejl i sagsbehandlingen

Vejen gennem sagsbehandlingssystemet er lang og særdeles besværlig for en lille gruppe af forældre, som ønsker at hjemmetræne børn med psykiske eller fysiske handicap. Ny rapport peger på fejl i to ud af tre klagesager og en udfordret retssikkerhed på området.

Læs mere

Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

1. oktober 2008 trådte loven om hjemmetræning af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i kraft. Loven blev mødt med stor glæde, da forældre siden 1998 havde kæmpet for lovgivning på området.

Læs mere

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Der er ingen hemmelighed, at det er svært for de fleste kommuner at administrere hjemmetræningsreglerne.

Bjørns familie har været nødsaget til at gå i pressen efter at have kæmpet for den rigtige hjælp til Bjørn i mere end tre år.

Læs mere

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

I Hjernebarnets bog om hjemmetræning fortæller 28 familier om livet med hjemmetræning, og om hvorfor hjemmetræning har vist sig at være det helt rigtige for deres familie. Familierne fortæller også om deres kampe med kommunerne for retten til at vælge hjemmetræning, om deres bekymringer for barnet med hjerneskade / særlige behov og om de fantastiske resultater, som de har skabt for barnet med hjemmetræningen. I bogen fortæller tre hjælpetrænere også om, hvordan det er at arbejde som hjælpetræner hos en familie, som hjemmetræner et barn med hjerneskade / særlige behov.

Læs mere

Hovedsponsorer

  • Børne Specialisterne
  • Energi 30
  • Mikkeller
  • NTS
  • Xanado
  • Bearded Villains Denmark
  • Huset SCNM