Om Hjernebarnet

Foreningen Hjernebarnet, stiftet i april 2003, er etableret af forældre til børn med hjerneskader og særlige behov.

I Hjernebarnet har vi det til fælles, at vi tager aktivt del i træningen af vores børn.

Vi mødes på tværs af diagnoser og favner børn med forskellige former for autisme, mild og svær cerebral parese, syndromer og genafvigelser, udviklingsforstyrrelser og mange andre udfordringer og diagnoser.

Hver familie indretter hverdagen med hjemmetræning på en måde, som passer til deres familie. Nogle træner fuldtid, mens andre kombinerer træning med børnehave og skole.

Familier som hjemmetræner lever et almindeligt familieliv, hvor der også er plads til søskende, at holde weekend, dyrke fritidsaktiviteter og holde ferie.

Der findes mange træningsmetoder, og det kræver energi at finde den metode, som passer til dit barn og jeres familie. Som forening vejleder vi ikke i metodevalg, men hvis du melder dig ind i foreningen, vil du kunne få sparring i vores Chatforum på Facebook.

Vores forening er åben for alle, der ønsker at vide mere om området eller ønsker at støtte udviklingsmulighederne for vores børn.

Et aktivt forældre medlemskab koster kr. 250 pr. år pr. person og giver adgang til vores interne Chatforum på Facebook samt andre medlemsfordele.

Andre interessenter er velkomne som støttemedlemmer. Et støttemedlemskab koster kr. 100 pr. år.

Bliv medlem

family copy 14164737688nk4g 1 origBLIV MEDLEM

250 kr
Aktivt medlemskab for familier med hjerneskadede børn -
giver adgang til Hjernebarnets interne chatforum på Facebook.
100 kr
Passivt støttemedlemskab

Køb medlemskaber her >>