Overvejelser før I starter med hjemmetræning

Som familie er der nogle vigtige overvejelser at gøre sig, før I starter med at hjemmetræne:

  • hvilken træningsmetode passer til mit barn og vores familie?
  • hvem skal varetage den daglige træning? Mor? Far? Eller begge på skift?
  • har vi brug for hjælpere og i så fald, hvor mange?
  • vil vi træne fuld tid eller kombinere træningen med et dagtilbud eller skole?
  • er vi parate til at gøre vores hjem til vores arbejdsplads?
  • er vi parate til at have evt. hjælpere i vores hjem?
  • hvordan ser vores økonomi ud? Er vi 100% afhængige af statens tilskud, eller vil vi kunne supplere op og lægge ud i relation til kun delvis refusion af udgifter?

Inden I vælger træningsmetode, kan det være rart at besøge en familie, som træner samme metode. Oplevelsen af et hjem og en træningssituation kan afklare mange tvivlsområder. Det er vigtigt at lytte til sin mavefornemmelse, ligesom det er vigtigt, at begge forældre er indstillet på, at barnet skal hjemmetrænes efter den pågældende metode.

Det kan være kan virke overvældende, at opleve hvor meget børn og forældre træner. Det kan virke overvældende for et eksempel at lave kostomlægninger og ændre de daglige rutiner i forhold til et træningsprogram. Derfor er det vigtigt, at I ved, at vi alle sammen er startet langsomt op og gradvist har bygget træningsprogrammet op. I vil blive overraskede over hvor let og naturligt det er at træne, når først i er kommet lidt i gang.

Bliv medlem

family copy 14164737688nk4g 1 origBLIV MEDLEM

250 kr
Aktivt medlemskab for familier med hjerneskadede børn -
giver adgang til Hjernebarnets interne chatforum på Facebook.
100 kr
Passivt støttemedlemskab

Køb medlemskaber her >>