Skip to main content

Hjemmetræning i Grønland - Hjernebarnet på seminar

I maj måned tog Hjernebarnets familierådgivning til Ilulissat for at deltage i det årlige seminar med handicaporganisationer i Grønland og den årlige konference om løsninger på handicapområdet.

Vi deltog sammen med Monica Lyllof fra #enmillionstemmer

I år var overskriften på konferencen “Individet i fokus”.

De grønlandske handicapforeninger skal ud over igangsættelsen af deres egen kampagne #10000stemmer (inspireret af #enmillionstemmer) også arbejde med mulighederne for etablering af hjemmetræning til børn og unge med nedsat funktionsevne.

Vi deltog med forskellige oplæg og workshops i forhold til, hvilke muligheder man kan gribe i, hvis man vil have etableret hjemmetræning i Grønland. Oplæggene handlede om baggrunden for hjemmetræning og betydningen af hjemmetræning for barnet og familien, og hvad det f.eks. har af betydning for sammenhængskraften i familien at vide, hvordan man kan hjælpe sit barn bedst muligt.

Derudover deltog vi i paneldebater, i møder med ministeren for området og de forskellige handicapforeninger. Her drøftede vi blandt andet muligheden for, om hjemmetræning kan udbredes til voksne, da det er et stort behov i Grønland.
Det var inspirerende og meningsgivende at kunne give al vores erfaring videre i den her sammenhæng.

På trods af forskelle mellem Danmark og Grønland, er der lighedspunkter mellem forældre, uanset hvor i verden de bor.