Mathias historie

Vi er "heldig" med at gutten har lært alt før. Han trenger ikke lære alt på nytt, mye ligger ferdig lagret og trenger bare å vekkes til live igjen. Fortsatt er det lang vei å gå – men vi har funnet veien og hjelpen. Intensiv stimuli og trening, trykkammer HBOT og ren og riktig kost og tilskudd.

MATHIAS RYTTERAGER 9 ½ ÅR FRA NORGE

Skrevet af Mathias’s mor May-Grete Rytterager, den 6. august 2006
Mathias født 22. oktober 1996, var en frisk og aktiv gutt med normal fysisk og mental utvikling. Han var en veldig sosial og engasjert 8 åring - noe han i vesentlig grad fortsatt er.
TRAGEDIEN2. mars 2005 falt han stygt i slalåmbakken på trening og pådro seg livstruende hodeskader. MR undersøkelse viste omfattende skader i store deler av hjernen.
Etter uker på intensivavdelingen ved Ullevål, barneavdelingen på A-hus og måneder ved Sunnaas rehabiliteringssenter til sammen 127 døgn, kunne vi omsider ta med hjem en meget funksjonshemmet gutt.
Hjemme var tilbudet fra kommunen tilrettelegging og tekniske hjelpemidler . På skolen ble han integrert i sin gamle klasse, med oppfølging av assistent og spesialpedagog . Behandlingen bestod av fysioterapi.

Vi stilte mye større krav, og tenkte individuell intensiv helhetlig trening/stimulering med bedring som mål
FHC – PASSER OSS UTMERKET
Mars 2006 – FHC, Philadelphia, USA. 3 day- seminar og 2 day appointment og vi var endelig i gang.
Overraskelsen var stor etter kartleggingen som viste at de fleste av Mathias sanser var sterkt redusert og delvis borte i tillegg til alt annet. Dette til tross for at tester og vurderinger her hjemme viste at syn og hørsel var ok. Hud sensitivitet ble aldri sjekket. Ikke rart gutten var ukonsentrert og uinteressert i det meste og uten mimikk. Han hadde dobbeltsyn, kunne ikke konvergere øynene, hørselen var preget av å ikke kunne identifisere og lokalisere lydene. Alle lyder omkring ble oppfattet som støy. Han manglet både luktesans og smakssans. Sensitiviteten i huden var sterkt redusert, ikke bare forsinket. Det forklarte hvorfor han kunne legge hånden på glovarm komfyrplate ( vi måtte fotefølge ham) uten at han reagerte noe særlig.
Den kognitive svikten var stor, men kan man vente annet når de fleste sanser som til enhver tid informerer hjernen var ute av drift. Alt rundt Mathias var jo bare sanseløst kaos. Vi forstod plutselig så mye.
Vi startet med, kryping, krabbing, sensory reflexbag. hanging. Vi gav ham bare ren mat uten e-stoffer og kunstig tilsetningsstoffer, kjøpte HBOT kammer og var veldig nøye med å følge programmet. Etter 6 uker var de fleste sansene tilbake, gutten "våknet" og begynte virkelig å interessere seg for omverden. Han viste enorm fremgang på skolen og vi merket store endringer mentalt, emosjonelt og sosialt. Fysisk ble han merkbart sterkere og smidigere men fortsatt preget av kraftig spastisitet. Han har hyperton høyresidig hemiplegi, og ataxi i venstre arm ( risting ved viljestyrt bevegelse). Ved midterm rapporten i juni ba vi om å få en ny evaluering i Svendborg allerede i Juli/august.

GLEDELIGE NYHETER

Mathias har hatt en fremgang på 400% på 4 mnd.
Selvsagt vil ikke fortsettelsen vise like stor fremgang, sansenes tilbakekomst gav det store utslaget, men vi har fått en pang-start og det gir oss motivasjon til å fortsette så lenge det trengs for å nå hans potensial. Vi er "heldig" med at gutten har lært alt før. Han trenger ikke lære alt på nytt, mye ligger ferdig lagret og trenger bare å vekkes til live igjen. Fortsatt er det lang vei å gå – men vi har funnet veien og hjelpen. Intensiv stimuli og trening, trykkammer HBOT og ren og riktig kost og tilskudd.
Vi kjenner ikke til andre barn med traumatisk hjerneskade som følger intensive programmer, og ønsker med vår historie å fortelle om vår erfaring og kanskje komme i kontakt med andre i samme situasjon.
OPDATERING 5. FEBRUAR 2007

Mathias har fortsatt stor fremgang. Siste periode fra august 06 til januar 07 har han hatt store følelsmessige forandringer, han fungerer nå veldig bra sosialt. Han har humor , språk og tankegang som andre 10 åringer. Flere av gamle venner er mere med ham, men treningen tar mye tid. Vi må kjøre programmet før og etter skole. Det er tøft og slitsomt, han har lange dager. Det blir bare tid til venner en ettermiddag i uken og litt i helgene. Men vi blir så rikt belønnet med hans positive fremgang, så vi gjør alt for å finne gode løsninger for å gjennomføre dette.
Han er stortsett blid og fornøyd tross det omfattende programmet. Treningsprogrammet gjør ham også sterkere og smidigere fysisk. Rigiditeten og spastisiteten på høyre side er fortsatt en utfordring selv om han håndterer det svært bra.
På skolen greier han seg bedre og bedre. Læreren, assistenten og spesialpedagogen ser svært positive resultater av vårt arbeide. Han greier å følge med i timene, være aktiv og trives, selvsagt er det fortsatt omfattende lærevansker men vi har bare trent i 10 måneder. FHC er helt fantastisk for vår del.
Jeg kan ikke si om Hbot har spesiell virkning, for vi gjør så mye. Men ren mat, Hbot, følge treningsprogrammet har gjor svært mye på kort tid. Tror det har gått så fort på grunn av alt. Vi har også brukt homeopati ordinert av Dr. Baker ved FHC. Dette har nok også vært med på åpne for den hurtige utviklingen. Etter siste homeopatiske middel fikk han en emosjonell eksplosjon, utrolig sinne. Etter at det roet seg (ca 4 uker, vi måtte stoppe trening) har han hatt en utrolig mental og emosjonell utvikling. Dette er så spennende.
Får håpe andre med traumatisk hjerneskade får vite om mulighetene som finnes ved å følge FHC.