Conductive Education Program - PETÖ

The Conductive Education Program tilbyder trygge omgivelser og et stimulerende miljø for både nyfødte, vuggestuebørn, børnehavebørn og skolebørn med CP. Konduktiv pædagogik eller Petö Metoden er en speciel udviklet pædagogik og træning, der er 100 % målrettet til børn med Cerebral Parese og infantile spasmer. Programmet fokuserer på at forbedre motorikken, udvikle selvværd og selvtillid til at udforske omgivleserne selvstændigt. Under programmet formidler instruktøren eller ”konduktoren” også rutiner og øvelser til forældrene, som skal inkorporeres i hverdagen, for at barnet kan erhverve højere funktions- og selvstændighedsniveau.

HVAD ER CP ? CEREBRAL PARESE

CP er karakteriseret ved en manglende evne til fuldt ud at kontrollere motorisk funktion, især muskelkontrol og koordination. Afhængigt af, hvilke områder af hjernen, der er blevet beskadiget, kan en eller flere af følgende tilstande forekomme:

 • Muskelstivhed eller spasticitet, ufrivillige bevægelser. Forstyrrelse af gang eller mobilitet.

 • Besvær med at synke og problemer med at tale, unormal følelse og perception.

 • Forringelse af syn, hørelse eller tale.

 • Kramper og / eller mental retardering.

 • Vanskeligheder med at spise.

 • Manglende blære og tarm kontrol.

 • Problemer med at trække vejret på grund af posturale vanskeligheder.

 • Hudlidelser på grund af liggesår.

 • Indlæringsvanskeligheder.

DIAGNOSE – HVILKE DIAGNOSER ARBEJDER VI MED?

Cerebromotoriske dysfunktioner: athetosis (hypotonisk), diplegia spastica, hemiplegia spastica infantilis, tetraparesis spastica, ataxia.

Spinomotoriske dysfunktioner: Spina bifida.

Kromosomfejl, infantile spasmer etc.

PETÖ METODEN

Lægen og underviseren András Petö udviklede Konduktiv pædagogik i 1945.

Målet for Konduktiv pædagogik er udvikling af personlighed og selvstændighed for børn med Cerebral Parese. Metoden er udviklet til børn og baseres på børns læring og udvikling. Det er nødvendigt at barnet aktivt samarbejder og er bevidst om programmet, da dette sikrer barnets interesse og motivation for læringsprocessen. Metoden er kompleks og involverer alt det man normalt forventer for den aktuelle aldersgruppe.

Konduktiv pædagogik bygger på en humanistisk og holistisk filosofi, hvilket værdsættes af forældre, da barnet på den måde betragtes som et helt menneske. Gennem deltagelse i forældre/barn sessioner lærer forældrene at mestre teknikker, der gør dem i stand til at medvirke til deres barns udvikling. Den positive og livlige ånd i Konduktiv pædagogik giver forældrene styrke og mod på deltagelse og forældrene kan se deres barn have det sjovt undervejs. Teknikkerne i Konduktiv pædagogik kan inkorporeres i familielivet og derved bliver Konduktiv pædagogik en livsstil.

Konduktiv pædagogik adresserer, træner og forbedre mange områder og udvikler alle barnets forskellige evner, herunder bl.a.:
Motorikken – Strække og ”adskille” øvre og nedre legemsdele, for at reducere simultane bevægelser og ufrivillige, ukontrollerede bevægelser. Træne og forbedre hovedkontrol. Træne balanceret siddestilling. Træne at bære kropsvægten ved stående stilling. Træne kontrolleret vægtskifte ved gang. Træne øje – hånd koordination. Træne at kunne række ud efter, gribe om og give slip på forskellige ting, samt finmotoriske øvelser.

Kommunikation – At erhverve en forbedret vejrtrækningskapacitet. Træne lyde og brug af simple ord. Træne og forbedre artikulation. Reducere savlen. Træne den meningsudvekslende samtale.

Kognitivt – Højne opmærksomhedsspektret. Udvikle sans og strategier for problemløsning.

Selvhjulpenhed – Lære at spise med ske og at tygge korrekt. Lære at drikke af en kop med minimal støtte. Højne graden af selvstændighed omkring af- og påklædning. Samt renlighedstræning.

Socialt og emotionelt – Lære at interagere med andre personer. Træne opmærksomheden overfor andre, gennem øvelser med samarbejdende elementer.

Herunder trænes også selvværd og selvtillid, da selve deltagelsen med andre i øvelser, er et udfordrende og udviklende element. Selvstændighed trænes ligeledes her.

Gennem programmets øvelser, træning og gentagelser indenfor ovennævnte områder, lærer barnet at overføre de erhvervede færdigheder til situationer i hverdagen både i hjemmet, i daginstitutionen og i omverdenen. Ligeledes gives der råd og vejledning til forældrene om, hvordan øvelserne fra

Programmet inkorporeres i dagligdagen, med højest mulig grad af selvstændighed for øje. Derved sikres maksimalt udbytte af Petö-programmet!

I træningssessionerne vil vi fokusere på den grovmotoriske udvikling. Det kognitive og følelsesmæssige område, kommunikation, selvhjulpenhed, og finmotorikken.

HVORDAN STARTER VI?

Et Petö forløb starter altid med en første gratis assessment, der er tilgængelig for alle med motoriske handicap, som følge af skader på centralnervesystemet.

Hovedformålet med denne assessment er primært, at etablere kontakt med barnet, enten direkte eller med hjælp fra familien. Petö konduktoren observerer barnets intellektuelle, psykiske, følelsesmæssige, sociale, fysiske, motoriske og kommunikative karakteristika, samt dets opmærksomhed, motivation og aktivitet.

Processen under Petö Programmet omfatter udvikling af bevægelighed, kognitive funktioner og personlig pleje.

I Petö Programmet lægges der særlig vægt på forbedring af grovmotorik, legefærdigheder, tidlig taleudvikling, kropsbevidsthed, samt udvidelse af den generelle viden om det omgivende miljø.

HJEMMETRÆNING MED PROFESSIONAL VEJLEDNING OG PERSONLIG KONSULTATION

Vores tilbud inkluderer:
Regelmæssig træning, coaching og vejledning med en professional konductor i et helt år. Alder: fra 6 måneder.

HVORFOR HJEMMETRÆNING..?

Uanset hvad, så kender en forælder sit barn bedst og ved hvad der er bedst for barnet. Selv ikke den bedste børnehave, vil kunne yde den samme omsorg, tid og dedikation, som en forælder. Brug et år sammen med dit barn og følg hver et skridt i udviklingen på tæt hold. Det er en investering i fremtiden og ingen kan fortryde det pragtfulde i, at dedikere et helt år sammen med sit barn.

Vi vil prioitere en indsats omkring den sproglige og motoriske udvikling, så barnet får ballast til at klare den udfordring det er, at begå sig i en større børnegruppe. Når barnet styrkes motorisk og sprogligt vil det endvidere få et større overskud i forhold til de sociale udfordringer det møder. Den forælder der vælger at hjemmetræne arbejder typisk ikke i hjemmetræningsåret og kan derfor nemt implementere elementer fra træningen i dagligdagens rutiner, efterhånden som barnet lærer dem. Den sociale stimulering og tilvænning kan barnets mor eller far dække via legestuegrupper og gennem venner.

Andre vigtige mål med hjemmetræning er at lette familiens deltagelse i Petö Programmet og at forberede barnet til børnehave og folkeskole. Petö Programmet indeholder særlige forebyggelses teknikker til at undgå udvikling af yderligere dysfunktioner. Petö konduktoren afholder individuelle eller gruppe sessioner, så ethvert barn sikres den bedst mulige udvikling.

Under Petö hjemmetræningen er det forældrene, med hjælp fra Petö konduktoren, der hjælper og støtter barnet med de opgaver der skal udføres.

Denne fremgangsmåde sikrer, at forældrene lærer at støtte barnet på den rigtige måde og at der opnås positive resultater. Når forældrene arbejder med det handicappede barn, sikrer man familiens forståelse for, at det egentlige mål med øvelserne, ikke blot er at udføre dem korrekt i træningen, men at anvende dem i dagligdags situationer.

Ifølge Konduktiv pædagogik er det ikke omgivelserne der skal tilpasses barnet, men barnet der skal lære at fungere så selvstændigt som muligt, i dets almindelige omgivelser.

I løbet af Petö Programmet vil forældrene lære metoder til at modvirke:

 • Passivitet og svag motorisk funktion
 • Dårlig holdning og stivhed
 • Patologiske stereotyper
 • Adfærds- og tilpasning problemer
 • Forsinket mental udvikling
 • Dysfunktionel personlighed
 • ”Sygt barn” mentalitet
 • Forstyrrelser af familielivet
Børnene træner 100 % aktivt med i Petö programmet og bevægelse er et konstant element. Konduktiv pædagogik benytter ikke kørestole og andet teknisk udstyr. Man tager udelukkende afsæt i barnets motivation, energi og evne til at lære mere. Forældre og barn lære Petö programmet sammen og øvelserne integreres i det daglige liv. Petö konduktøren vil assistere og instruere forældrene under Petö hjemmetræningen og forældrene vil komme til en bedre forståelse af barnets problemer. I samarbejde med Petö konduktoren lærer familierne at søge efter måder at løse problemer på og deltage aktivt i barnets udvikling. Der vil også være elementer af leg, som motiverer og holder energien oppe.

Hjemmetræningen skal forstås som en integrering af Petö programmet i hverdagens gøremål i hjemmet. Dette vil betyde stor forandring og hjælp for familien, og senere også for samfundet. Barnet vil nemlig lære at bevæge sig selvstændigt og uafhængigt, så det heller ikke senere har brug for ekstra hjælp til at komme omkring.

KONDUKTORENS UDDANNELSE ER MEGET SPECIEL

Uddannelsen til Konduktor tager 4 år. Det er en uddannelse med masser af praktik, da der trænes intensivt med børn hver dag. Uddannelsen kan tages på Petö Instituttet i Budapest, eller på et af de andre anerkendte uddannelsessteder i verden. Man undervises i principperne, teorien, filosofien, læringsmetoderne og de fysiske træningselementer der ligger til grund for Petö Metoden.

Metoden er meget komplex og udvikler hele barnet, både mentalt og fysisk.

Det er kun en autoriseret og færdiguddannet Konduktor, der kan undervise forældre og børn i Konduktiv pædagogik.

HVOR FINDES KONDUKTIV PÆDAGOGIK I DANMARK?

Konduktiv pædagogik er anerkendt og respekteret i hele verden, som følge af de veldokumenterede gode resultater. Der er også mange Petö børnehaver og skoler her i Skandinavien. Men i Danmark er der kun ét Center, der er 100% dedikeret til Petö Metoden.

Conductive Education Program Copenhagen er det eneste center i Danmark, der ledes af en autoriseret Petö konduktor med en 4 åring uddannelse fra Det Internationale Petö Institut.

Petö centeret åbnede i december 2007 og tilbyder kurser og individuelle programmer til mange handicappede børn .

Conductive Education Program Copenhagen blev etableret I 2004, af Andrea Udvardy Sabroe. Andrea fik sin eksamen fra Petö Instituttet I 1998 og fik straks derefter arbejde på National Institute of Conductive Education i Birmingham, England. Efter 1 år tog Andrea til USA, hvor hun var med til at grundlæggelse en privat CP skole i Georgia. Herefter har Andrea arbejdet i New Zealand på Conductive Center Wellington, i både børnehave og skoleafdeling.

Andrea er nu dansk gift og bosat i Danmark. Andrea ønsker at fortsætte indsatsen for børn med CP og har siden 2005 afholdt kurser overalt i Danmark; København, Bornholm og Færøerne. Andrea har også selv fået et barn og som forælder og mor er hun blevet endnu mere passioneret omkring sit arbejde med at hjælpe børn med CP og deres familier.

RTEmagicC peto 01

Adresse:
Conductive Education Program Copenhagen
Gammelgårdsvej 31,
3520 Farum 
Denmark

Tel : 61690058
www.petocph.dk
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

ANDREA’S VISION

Andrea’s vision er, at Konduktiv pædagogik skal blive kendt, anerkendt og benyttet som metode i Danmark. Samt at udøve den nødvendige hjælp og støtte til de familier og børn med CP, der ønsker at benytte Konduktiv pædagogik. Sikre at forældrene har et valg.

Sikre at der er et alternativ til den konventionelle behandling – det rigtige alternativ!

Bliv medlem

family copy 14164737688nk4g 1 origBLIV MEDLEM

250 kr
Aktivt medlemskab for familier med hjerneskadede børn -
giver adgang til Hjernebarnets interne chatforum på Facebook.
100 kr
Passivt støttemedlemskab

Køb medlemskaber her >>