Overvejelser før I starter med hjemmetræning

Som familie er der nogle vigtige overvejelser at gøre sig før man starter med at hjemmetræne:

  • hvilken træningsmetode passer til mit barn?
  • hvem skal varetage den daglige træning? Mor? Far? Eller begge på skift?
  • har vi brug for hjælpere og i så fald, hvor mange?
  • vil vi træne fuld tid eller kombinere træningen med et dagtilbud?
  • er vi parate til at træne 5/5½/6 eller 7 dage?
  • er vi parate til om nødvendigt at rejse til udlandet og få supervision?
  • er vi parate til at gøre vores hjem til vores arbejdsplads?
  • er vi parate til at have hjælpere i vores hjem?
  • hvordan ser vores økonomi ud? Er vi 100% afhængige af statens tilskud eller vil vi kunne supplere op og lægge ud i relation til kun delvis refusion af udgifter?
Inden man vælger den træningsmetode man mener passer bedst til sit barn, kan det være rart at besøge èn eller flere familier der træner netop denne metode. Ved at opleve et hjem hvor der hjemmetrænes kan man mærke efter om man selv har de ressourcer og omgivelser der skal til og man kan få svar på mange af sine spørgsmål. Det er vigtigt at lytte til sin egen mavefornemmelse og det er vigtigt at begge forældre er indstillet på at barnet skal hjemmetrænes efter den pågældende metode.

Du skal være opmærksom på at det kan virke overvældende, at opleve hvor meget børn og forældre træner. Det kan virke overvældende at lave kostomlægninger; det virker som om at, det er du og din familie ikke i stand til. Derfor er det vigtigt at i ved, at vi alle sammen er startet langsomt op og gradvist har bygget træningsprogrammet op. I vil blive overraskede over hvor let og naturligt det er at træne, når først i er kommet lidt i gang. Mange hjemmetrænende familier taler om tiden før og efter hjemmetræningen, på samme måde som andre familier referer deres liv til en vigtig begivenhed.

Auktion

Du har mulighed for at byde på en række vidt forskellige produkter, gavekort, oplevelser og billetter. Overskuddet fra auktionen går ubeskåret til foreningens arbejde for de hjerneskadede børn og deres familier.

odendo